www.engineering-thailand.com
HMS Industrial Networks AB

เกตเวย์ Intesis แบบใหม่ทำให้การสื่อสารระหว่าง EtherNet/IP และ BACnet เป็นเรื่องง่ายดาย

HMS Networks ได้เปิดตัวตัวแปลโปรโตคอล Intesis แบบใหม่ที่รวมเอา EtherNet/IP เข้ากับ BACnet IP/ระบบการจัดการอาคารที่ใช้ MSTP ด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ง่ายต่อการนำข้อมูลจากเครือข่ายโรงงานไปไว้ที่ BMS

เกตเวย์ Intesis แบบใหม่ทำให้การสื่อสารระหว่าง EtherNet/IP และ BACnet เป็นเรื่องง่ายดาย

ระบบติดตามการผลิตและตัวอาคาร - เชื่อมต่อกัน


กระบวนการหลายกระบวนการในโรงงานจะใช้การตรวจสอบและควบคุมอาคารโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์โรงงานไว้อย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตามและควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และคุณภาพอากาศได้เพื่อให้มั่นใจว่ามีการผลิตและสภาพการทำงานที่ดี ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถปรับแสงสว่างในอาคารให้สอดคล้องกับชั่วโมงการทำงานเพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานหรือเพื่อปรับปรุงการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้

เมื่อพยายามเชื่อมต่อการติดตั้งโรงงานและอาคารทั้งหมดนี้ ผู้ติดตั้งระบบมักจะประสบปัญหาเนื่องจากระบบทั้งหมดไม่ได้สื่อสารโดยใช้โปรโตคอลเดียวกัน จะมีการนำ BACnet มาใช้งานกับระบบ Building Automation เป็นส่วนใหญ่ เช่น HVAC การควบคุมแสงสว่างและการควบคุมการเข้าถึง ในขณะที่จะนำ EtherNet/IP มาใช้กับ PLC และเครือข่ายภายในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

การเปิดใช้งานการสื่อสารด้วย Intesis EtherNet/IP - BACnet gateway แบบใหม่

ผู้ติดตั้งระบบสามารถรวมเอา PLC ที่ใช้ Ethernet/IP เช่น Rockwell Allen-Bradley PLCs model เข้ากับ BACnet BMS ทุกชนิดได้อย่างง่ายดายด้วยตัวแปลโปรโตคอล Intesis ใหม่จาก HMS Networks เกตเวย์จะจัดสรรการสื่อสารแบบสองทิศทางระหว่าง EtherNet/IP PLC และตัวควบคุม BACnet ด้วยความจุสูงสุดที่ 1200 จุดข้อมูล เกตเวย์จะทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์/สเลฟ BACnet IP/MSTP ที่ด้านหนึ่งและเป็นอะแดปเตอร์ EtherNet/IP ที่อีกทางด้านหนึ่ง รวมทั้งมีพอร์ตอีเทอร์เน็ตอิสระ เกตเวย์นี้ได้รับการรับรอง BTL สำหรับ BACnet และมีเครื่องหมาย UL เพื่อรับประกันมาตรฐานการสื่อสารและคุณภาพระดับสูงสุด นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองล่วงหน้า ODVA สำหรับโมดูล Anybus® CompactCom ที่อยู่ภายใน

มีกระบวนการกำหนดค่าและการรวมการทำงานที่ง่ายดายโดยใช้ Intesis MAPS

เครื่องมือกำหนดค่า Intesis MAPS ฟรีสำหรับตัวแปลโปรโตคอล Intesis ทั้งหมดจะมีกระบวนการกำหนดค่าที่ใช้งานง่ายมากสำหรับผู้รวมระบบ MAPS จะทำให้ผู้รวมระบบได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในโครงการของพวกเขาโดยการจัดเตรียมไฟล์ EDE ที่ต้องใช้สำหรับทำการรวม BACnet ตลอดจนไฟล์ EDS และรายงานการกำหนดค่าสำหรับการใช้งานในเครื่องมือกำหนดค่า EtherNet/IP PLC เช่นซอฟต์แวร์ Rockwell’s Studios Studio 5000

โซลูชัน Anybus CompactCom และ Intesis BACnet - โดย HMS Networks

ส่วนขยายในตระกูลตัวแปลโปรโตคอล Intesis Factory-to-Building ใหม่ EtherNet/IP - BACnet gateway ใหม่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีการควบรวมของ HMS เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ ในเกตเวย์ เทคโนโลยีการสื่อสาร Anybus CompactCom และ Intesis จะใช้สำหรับการสื่อสารเชิงอุตสาหกรรมและเชิงอาคารตามลำดับ ทั้งที่ได้รับการพิสูจน์และได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าที่ได้ทำการติดตั้งหลายล้านแห่งทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.intesis.com

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 15,000 คน