Seco Tools

การเอาชนะความไม่แน่นอนของกระบวนการเพื่อลดเศษเหลือทิ้งและการแก้ไขงาน

คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักสำหรับธุรกิจการผลิต โรงงานหลายแห่งเชื่อว่าการได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ เช่น ISO, NADCAP และ API จะช่วยยืนยันคุณภาพงานของโรงงานเหล่านั้น แต่ในความเป็นจริง มาตรฐานต่างๆ ไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่กับวิธีการผลิตชิ้นงานที่เสร็จแล้วซึ่งยอมรับได้ แต่ให้ความสำคัญกับการกำหนดขั้นตอนการไม่ยอมรับชิ้นส่วนที่ไม่ดี

Seco Tools

วิธีนำความยั่งยืนไปใช้กับการผลิต

ธุรกิจในปัจจุบันเชื่อมโยงคำว่า “ยั่งยืน” กับผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ของกินของใช้ไปจนถึงการใช้พลังงานและสถาปัตยกรรม สิ่งที่ธุรกิจมุ่งเน้นให้ความสำคัญคือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก อย่างไรก็ตาม เมื่อจำกัดความให้แคบลง การตัดเฉือนในการผลิตต่างแสวงหารูปแบบของความยั่งยืนอยู่เสมอ การตัดเฉือนผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปย่อมช่วยให้ผู้ผลิตสามารถสร้างผลกำไรและการดำรงอยู่ของผลิตภัณฑ์ในฐานะธุรกิจไว้ได้

Seco Tools

ประสิทธิภาพในการผลิตหมายถึงการส่งมอบที่ตรงเวลาและลูกค้าที่พึงพอใจ

โรงงานขึ้นรูปต้องการจะผลิตชิ้นงานให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดในระดับคุณภาพที่ต้องการด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งมอบตรงเวลา โดยทั่วไป ธุรกิจการผลิตจะถูกตัดสินประสิทธิภาพจากผลตอบแทนการลงทุน ความสำเร็จจะวัดกันที่การผลิตชิ้นงานนับแสนหรือล้านชิ้นอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายคือการรักษาผลผลิตที่สม่ำเสมอจากเครื่องจักรตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป จากมุมมองดังกล่าว เครื่องจักรที่ทำงานและผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ได้จะถือว่ามีประสิทธิภาพ

Seco Tools

เทคโนโลยีกลุ่ม (Group Technology): ความยอดเยี่ยมของการดำเนินการในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ตั้งแต่ก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผู้ผลิตได้มีเป้าหมายทั่วไปร่วมกัน นั่นคือ: ผลิตชิ้นส่วนให้ได้จำนวนหนึ่ง ภายในระยะเวลาหนึ่ง ด้วยต้นทุนจำนวนหนึ่ง กระบวนการผลิตได้พัฒนาจากการผลิตชิ้นงานด้วยมือทีละชิ้นมาเป็นสายการผลิตแบบเป็นจำนวนมากและได้ชิ้นงานที่มีความเหมือนกันในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เรียกว่า high volume/low product mix (HVLM) (กลุ่มผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายต่ำ แต่จำนวนการผลิตสูง) ล่าสุดเทคโนโลยีดิจิตอลที่ใช้ในการโปรแกรม การควบคุมเครื่องจักร และระบบการจัดการชิ้นงาน กำลังก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตที่รู้จักกันในชื่อว่า อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งช่วยให้เกิดการผลิตที่ให้ความคุ้มค่าที่เรียกว่า high-mix/low-volume (HMLV) ที่ชิ้นส่วนมีความหลากหลายสูง ในการผลิตต่อครั้งจำนวนไม่มาก

Seco Tools

ความพึงพอใจของลูกค้าขึ้นอยู่กับกระบวนการตัดเฉือนที่น่าเชื่อถือ

เมื่อวางแผนและดำเนินการตามกระบวนการตัดเฉือน โดยทั่วไปแล้วผู้ผลิตจะเน้นไปที่การจัดการองค์ประกอบของการดำเนินงานภายในของตน และอาจลืมไปว่าเป้าหมายปลายทางของงานคือการทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 155,000 คน