www.engineering-thailand.com
SICK

SICK Sensor Intelligence

เซ็นเซอร์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต

SICK Sensor Intelligence
ความสำเร็จของ SICK ในงานแสดงสินค้า ฮันโนเวอร์ เมสเซ่ 2016

การแสดงนวัตกรรมความร่วมมือระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ที่บูธของ SICK ในงานแสดงสินค้าฮันโนเวอร์ เมสเซ่ 2016

ที่งานแสดงสินค้า ฮันโนเวอร์ เมสเซ่ SICK AG ได้นำเสนอเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อัจฉริยะสำหรับงานด้านอุตสาหกรรม ภายใต้สโลแกน “เราพร้อมแล้วสำหรับการเข้าสู่ยุค อุตสาหกรรม 4.0”

ในฐานะเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเซนเซอร์เพื่อการอุตสาหกรรม การนำเสนอของ SICK ในครั้งนี้ได้อธิบายถึงการนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์อัจฉริยะไปใช้ในงานด้านต่างๆ ตั้งแต่เวบไซต์ในคลาวด์ที่รวบรวมบริการต่างๆ อันสลับซับซ้อน และระบบการเข้าถึงข้อมูลและความโปรงใสทางด้านโลจีสติกส์ในสถานประกอบการผลิต ไปจนถึงการควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

จากบูธแสดงในงาน ฮันโนเวอร์ เมสเซ่ งานการแสดงสินค้าและเทคโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีเจ้าของแบรนด์สินค้าและเทคโนโลยีเข้าร่วมมากถึง 3,342 รายจากทั่วโลก โดย SICK ได้สาธิตให้เห็นถึงความสำคัญของบทบาทของตนในฐานะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากจะนำเสนอระบบและอุปกรณ์เซ็นเซอร์อัจฉริยะแล้ว SICK ยังได้นำเสนอตัวอย่างงานด้านต่างๆ ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง SICK กับพันธมิตรที่เป็นผู้วิจัยและพันธมิตรในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนำมาซึ่งโซลูชันต่างๆ ที่ครอบคลุมความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสำหรับการก้าวเข้าสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างมากมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสาธิตผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ซึ่งได้รับการความสนใจจากผู้ชมงานอย่างล้นหลาม โดยหุ่นยนต์แขนกลที่สามารถรับถ้วยแก้วจากมือของผู้เข้าชมได้ ซึ่งหุ่นยนต์นี้สามารถอ่านคำสั่งที่พิมพ์บนแถบบาร์โค๊ด RFID ที่ติดอยู่ที่ถ้วยแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวด้วยตัวมันเอง เนื่องจากบริเวณที่สาธิตมีการติดตั้งเครื่องสแกน microScan3 จึงทำให้หุ่นยนต์สามรถทำงานได้โดยไม่ต้องมีพาร์ติชันกั้น เพราะทันทีที่มีคนเข้ามาใกล้ภายในระยะที่กำหนดในระหว่างที่หุ่นยนต์กำลังทำงาน การเคลื่อนที่ของตัวหุ่นนยนต์ก็จะช้าลง และหากคนเข้ามาใกล้กว่านั้นอีก หุ่นยนต์ดังกล่าวก็จะหยุดทำงานในทันที

นอกจากนี้ งานแสดงสินค้าครั้งนี้ยังได้นำเสนอเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับโดยการใช้อุปกรณ์ RFU65x RFID เป็นครั้งแรกในวงการอุตสาหกรรมอีกด้วย ซึ่งสามารถสร้างความโปร่งใสของเส้นทางการลำเลียงชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

RFU65x RFID ถือเป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตัวแรกที่สามารถตรวจวัดทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ติดแทก RFID ซึ่งหมายความว่า ในอนาคตมันมีความเป็นไปได้ที่จะบันทึกไม่เพียงแต่ตำแหน่ง แต่ยังสามารถบันทึกเส้นทางการขนส่งชิ้นงานได้อีกด้วย ทำให้ผู้ประกอบการผลิตสามารถทราบตำแหน่งปัจจุบันของชิ้นงานในโรงงานได้แบบเรียลไทม์

ในสัปดาห์งานแสดงสินค้าดังกล่าวได้มีผู้เข้าชมงานที่บูธของ SICK ที่ตั้งอยู่ที่ฮอลล์ 8 อย่างมากมายอย่างและต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจาก SICK Inc บริษัทลูกของ SICK ในสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง
SICK กับประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะพันธมิตรทางการค้า
SICK Sensor Intelligence
SICK นำเสนอเซ็นเซอร์โซลูชันสำหรับงานอุตสาหกรรมในอนาคต ที่งานงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีฮันโนเวอร์ เมสเซ่

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 15,000 คน