www.engineering-thailand.com
HMS Industrial Networks AB

IEC 62443 เสริมความปลอดภัยให้โซลูชันระยะไกลของ Ewon® จาก HMS Networks แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

โซลูชันระยะไกลของ Ewon® จาก HMS Networks ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเสมอ เมื่อเร็ว.

  www.hms-networks.com
IEC 62443 เสริมความปลอดภัยให้โซลูชันระยะไกลของ Ewon® จาก HMS Networks แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ๆ นี้ Ewon Cosy+ ซึ่งเป็นโซลูชันสำหรับการเข้าถึงระยะไกล ได้รับการประเมินตามมาตรฐาน IEC 62443-4-2 โดย NVISO ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ในขณะที่อุตสาหกรรมเดินหน้าพัฒนาไม่หยุดยั้ง มาตรฐานความเป็นเลิศก็เช่นกัน โดย IEC 62443 จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

ทำความเข้าใจกับมาตรฐาน IEC 62443
มาตรฐาน IEC 62443 มอบกรอบการทำงานที่ครอบคลุม ในการปกป้องอุปกรณ์อุตสาหกรรมจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเสริมกรอบการทำงานของ ISO 27001 ที่มีอยู่แล้วให้แข็งแกร่งขึ้นอีก โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยด้านไอทีเป็นหลัก มาตรฐาน IEC 62443 สรุปข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการปกป้องระบบอุตสาหกรรมจากการละเมิดและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สำหรับผู้สร้างเครื่องจักร ผู้วางระบบ และผู้ควบคุมโรงงาน การปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC 62443 ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความปลอดภัยของ IIoT

เซดริก บาสเซม (Cédric Bassem) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายแอปพลิเคชันและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของ NVISO กล่าวว่า “จุดแข็งประการหนึ่งของมาตรฐาน IEC 62443 คือการมอบเฟรมเวิร์คที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ IIoT สามารถนำมาใช้ เพื่อจัดวางข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเจ้าของโรงงาน”

การนำมาตรฐาน IEC 62443 สู่การปฏิบัติ
การพัฒนาโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ปลอดภัย เริ่มต้นด้วยการระบุความเสี่ยงผ่านการวิเคราะห์ภัยคุกคามโดยละเอียดสำหรับระบบและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้นำไปสู่การสร้างแผนการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ขั้นตอนต่อไปจะเกี่ยวข้องกับการสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะสม และต้องมั่นใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติสำหรับการรักษาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยนั้นครอบคลุมขอบเขตมากกว่าเทคโนโลยี แต่ยังรวมถึงกระบวนการทำงานที่กำหนดขึ้นอย่างดี และบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการป้องกันให้ทันสมัยเช่นกัน การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการรักษาความปลอดภัย

Ewon Cosy+ ได้รับการประเมินตามมาตรฐาน IEC 62443-4-2
สำหรับโซลูชันระยะไกลของ Ewon จาก HMS Networks การรักษาความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ ความมุ่งมั่นต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์แสดงให้เห็นผ่านการได้การรับรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 27001 

เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับสูงสุด HMS Networks ได้ร่วมมือกับ NVISO ซึ่งเป็นองค์กรอิสระชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ทางอุตสาหกรรม Nviso ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับมาตรการรักษาความปลอดภัยของ Ewon โดยทำการทดสอบ จัดฝึกอบรม และตรวจสอบความปลอดภัยอื่น ๆ เป็นประจำ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยการสนับสนุนของ NVISO ทำให้ Ewon Cosy+ ได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน IEC 62443-4-2 และจากความสำเร็จนี้ทำให้ Ewon® โดย HMS Networks มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนจะติดตั้งและผนวกเข้ากับระบบงานและสภาพแวดล้อมของลูกค้าได้อย่างราบรื่น รวมถึงสนับสนุนแผนงานและการดำเนินการเพื่อนำมาตรฐาน IEC 62443 สู่การปฏิบัติของลูกค้า
 
ความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับ IIoT
เซบาสเตียน ตินน์ส (Sébastien Thinnes) ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาดของ Ewon เน้นย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์และมาตรฐาน IEC 62443 สำหรับลูกค้า โดยกล่าวว่า “ความปลอดภัยสำหรับโซลูชัน IIoT ของเราเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การนำมาตรฐาน IEC 62443 มาใช้ทำให้เรามั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเราให้การป้องกันที่แข็งแกร่งต่อภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อปกป้องการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมของลูกค้า” 
 
 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 155,000 คน