www.engineering-thailand.com
HMS Industrial Networks AB

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนเครือข่าย EtherCAT ด้วย Ixxat Safe T100/FSoE

HMS Networks นำเสนอโมดูล Ixxat SafeT100 รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ช่วยจัดการให้ I/Os มีความปลอดภัย เพื่อทำให้อุปกรณ์หรือเครื่องจักร ได้มาตรฐานโปรโตคอลความปลอดภัย FSoE (Functional Safety over EtherCAT) ซึ่งโมดูลรุ่นก่อนหน้านี้ จะสนับสนุนเฉพาะโปรโตคอลความปลอดภัย PROFIsafe และ CIP Safety แต่ Ixxat SafeT100 รุ่นใหม่นี้สนับสนุนโปรโตคอลความปลอดภัย Functional Safety over EtherCAT ตามมาตรฐาน ETG 5100 V1.2.0.

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนเครือข่าย EtherCAT ด้วย Ixxat Safe T100/FSoE

Ixxat SafeT100 เป็นโซลูชั่นด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร ที่ทำให้ผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้ผลิตเครื่องจักร สามารถจัดการอินพุทและเอาท์พุท ให้มีความปลอดภัยและสามารถกำหนดคุณสมบัติได้ เพื่อทำให้อุปกรณ์และเครื่องจักรของตนมีความปลอดภัยสูงสุด ถึงระดับ SIL 3 และ PLe Category 4 ซึ่งโมดูล SafeT100 ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับโมดูล Anybus CompactCom ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ HMS Networks เช่นเดียวกัน สำหรับโปรโตคอลความปลอดภัย FSoE นี้ ตัวโมดูล CompactCom จะทำหน้าที่จัดการกับการสื่อสารที่ไม่ปลอดภัยทั่วๆไปของเครือข่าย EtherCAT ส่วนโมดูล Safe T100 จะทำหน้าที่จัดการกับการสื่อสารที่มีความปลอดภัย 

ต้องขอบคุณการนำโปรโตคอล และแอพพลิเคชั่นเลเยอร์ด้านความปลอดภัย มาไว้ใน Ixxat SafeT100 อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้ผลิตเครื่องจักร สามารถยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยขึ้นไปอีกขั้น ให้กับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรของตนได้ ด้วยกระบวนการทำงานที่ง่ายและรวดเร็ว ตัวอย่างของการนำไปใช้งานที่พบโดยทั่วไปของโมดูล Ixxat SafeT100 ได้แก่ ฟังก์ชั่นปุ่มหยุดฉุกเฉินในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ เช่น ไดรฟ หุ่นยนต์ และระบบควบคุมกระบวนการทำงานต่างๆ

โซลูชั่นที่ได้รับการทดสอบความสอดคล้อง และผ่านการรับรองเบื้องต้นมาแล้ว
 
โดยโซลูชั่น Ixxat Safe T100 ได้ผ่านการรับรองเบื้องต้น (pre-certified) มาแล้วโดย TÜV Rheinland ซึ่งยืนยันความสอดคล้องต่อมาตรฐาน ETG 5100 V1.2.0 สำหรับ FSoE ด้วยผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ ETG จึงทำให้ผู้ใช้งานได้ประโยชน์อย่างมาก จากการลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนและความเสี่ยงของการจัดทำระบบความปลอดภัย ให้กับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรของตน 

เนื่องจากโมดูล Ixxat Safe T100 ทำงานร่วมกับโมดูล Anybus CompactCom ผู้ใช้สุดท้ายจึงได้รับประโยชน์ เนื่องจากสามารถทำให้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรของตน มีฟังก์ชั่นความปลอดภัย หรือไม่มีฟังก์ชั่นความปลอดภัย ด้วยอินเตอร์เฟสการสื่อสารเพียงชุดเดียว จึงทำให้การตั้งค่าคุณสมบัติ (configuration) และการวางแผนงานโครงการระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม มีความง่ายยิ่งขึ้น
 
เทคโนโลยีที่โดดเด่น
 
โมดูล Ixxat Safe T100 ประกอบด้วย ช่องอินพุทสัญญาณคู่ (two-channel) จำนวนสามช่อง ซึ่งสามารถตรวจจับความบกพร่องของการเดินสายภายนอกได้ และ ช่องเอาท์พุทสัญญาณคู่จำนวนหนึ่งช่อง โดยทั้งอินพุทและเอาท์พุททำงานด้วยสัญญาณไฟ 24 โวลท์

ชุดอินเตอร์เฟสสำหรับข้อมูลการเซอร์วิส และข้อมูลของกระบวนการทำงานทั้งหมด ที่จำเป็นสำหรับ FSoE ในเลเยอร์ EtherCAT จะมีอยู่ในโมดูล Anybus CompactCom เป็นต้นว่า การควบคุมเน็ตเวิร์ค ไฟ LED บอกสถานะ หรือการส่งถ่ายข้อมูลที่ปลอดภัย

นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ความปลอดภัยเพิ่มอีกหนึ่งอย่าง นั่นคือ การเชื่อมต่อระหว่างโมดูล Anybus CompactCom กับโมดูล Ixxat Safe T100/FSoE ได้รับการออกแบบให้แยกจากกันด้วยเทคนิคกัลวานิก ส่วนฟีเจอร์ความปลอดภัยภายในอื่นๆ ก็มีให้มากมาย เช่น การมอนิเตอร์อุณหภูมิ การชัตดาวน์เพื่อกลับไปยังสถานะที่ปลอดภัย (ปุ่มหยุดฉุกเฉิน) รวมทั้ง การระบุสัญญาณรบกวน และการจัดการความผิดพลาดต่างๆ

 
พร้อมรองรับการขยายตัวสำหรับ FSoE, PROFIsafe และ CIP Safety
 
การสื่อสารภายในระหว่าง Anybus CompactCom ที่ไม่ปลอดภัย กับ โมดูล Ixxat Safe T100 ที่ปลอดภัย จะเป็นไปตามหลักการ Black Channel ซึ่งการแยกจากกันอย่างชัดเจนระหว่างการสื่อสารทั้งสองชั้นนี้ เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีมาตรฐานความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรของตน ครอบคลุมทั้งสามโปรโตคอลความปลอดภัยสำคัญ คือ FSoE, PROFIsafe และ CIP Safety ซึ่งทั้งสามโปรโตคอลนี้ใช้ฮาร์ดแวร์เพียงชุดเดียว ยิ่งทำให้โซลูชั่น Ixxat Safe T100 มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและพร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต

มีให้เลือกทั้งโซลูชั่นแบบ Customized และแบบ OEM 
ต้องขอบคุณคู่มือการใช้งานและเอกสารสำคัญสำหรับลูกค้า ที่มีความละเอียด ชัดเจน และครอบคลุม ทำให้บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้ผลิตเครื่องจักร สามารถนำโมดูล Ixxat Safe T100 ไปใช้ในการจัดทำระบบความปลอดภัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่เพียงเท่านั้น HMS ยังเพิ่มการสนับสนุนลูกค้าด้วยบริการทางวิศวกรรมต่างๆ สำหรับขั้นตอนของการนำผลิตภัณฑ์ไปสู่การใช้งานจริง ซึ่งรวมถึง การกำหนดพอร์ท (porting) และการขอใบรับรอง (certification) สำหรับผลิตภัณฑ์สุดท้ายของตน 

สำหรับข้อกำหนดเฉพาะด้านอื่นๆ เช่น ขนาดและรูปทรง ชนิดปลั๊ก และจำนวน I/O ทาง HMS ก็สามารถพัฒนาโมดูล Ixxat Safe T100 ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้

Ixxat Safe ยังมี…
 
สำหรับการใช้งานบางประเภท ที่ไม่สามารถติดตั้งโมดูล Ixxat Safe T100 เข้าไปได้ เช่น ชุดเอ็นโค๊ดเดอร์สำหรับระบบความปลอดภัยที่มีพื้นที่จำกัด หรือ กรณีที่ลูกค้ามีชุดฮาร์ดแวร์ความปลอดภัยเดิมอยู่แล้ว ซึ่งอาจไปจำกัดความยืดหยุ่นของการออกแบบโมดูล Ixxat Safe T100 ดังนั้นทาง HMS จึงมีชุดโปรโตคอลสแต็กสำหรับ Functional Safety over EtherCAT (FSoE), CIP Safety over EtherNet/IP และ CIP Safety over Sercos ไว้บริการ ซึ่งซอฟท์แวร์โปรโตคอลทั้งหมดนี้ ผ่านการรับรองเบื้องต้นมาแล้วโดย TÜV

ดูข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ Ixxat Safe T100/FSoE เพิ่มเติมได้ที่ www.ixxat.com/safe


ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนเครือข่าย EtherCAT ด้วย Ixxat Safe T100/FSoE

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 155,000 คน