www.engineering-thailand.com
HMS Industrial Networks AB

ตลาดเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรม เดินหน้าเติบโตแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย – รายงานวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด ปี 2022 โดย HMS Networks

ทุกปี HMS Networks ทำการวิเคราะห์ตลาดเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรม เพื่อประเมินส่วนแบ่งตลาดของ nodes ใหม่ที่เกิดขึ้นในระบบอัตโนมัติโรงงาน ผลการศึกษาของปีนี้พบว่า ตลาดเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรมทั้งหมดจะเติบโตขึ้นราว 8 เปอร์เซ็นต์ในปี 2022 นี้ โดย Industrial Ethernet ยังคงเติบโตสูงสุด ซึ่งปัจจุบันครองส่วนแบ่งถึง 66 เปอร์เซ็นต์ของจำนวน nodes ที่ติดตั้งใหม่ทั้งหมด.

ตลาดเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรม เดินหน้าเติบโตแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย – รายงานวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด ปี 2022 โดย HMS Networks
ส่วนแบ่งตลาด ปี 2022 ของ Fieldbuses, Industrial Ethernet และ Wireless จากการวิเคราะห์โดย HMS Networks 

(ปีที่แล้วอยู่ที่ 65 เปอร์เซ็นต์) Fieldbuses ครองส่วนแบ่ง 27 เปอร์เซ็นต์ (ปีที่แล้ว 28 เปอร์เซ็นต์) ในขณะที่ Wireless มีส่วนแบ่งตลาดคงที่ที่ 7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการจัดอันดับของระบบเน็ตเวิร์คพบว่า PROFINET และ EtherNet/IP ครองอันดับหนึ่งร่วมกันที่ 17 เปอร์เซ็นต์ของตลาด โดยมี EtherCAT ตามมาที่ 11 เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบัน 
 
HMS Networks นำเสนอรายงานการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรม ประจำปี 2022 โดยเน้นไปที่การติดตั้ง nodes ใหม่สำหรับระบบอัตโนมัติโรงงานจากทั่วโลก ในฐานะที่เป็นซัพพลายเออร์ให้บริการโซลูชัน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอุตสาหกรรม (Industrial ICT) ที่ไม่ขึ้นกับบริษัทใด HMS Networks มีข้อมูลเชิงลึกสำหรับตลาดเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรม โดยการศึกษาของปี 2022 ได้ประเมินส่วนแบ่งตลาดและการเติบโตของทั้งสามเทคโนโลยี คือ Fieldbuses, Industrial Ethernet และ Wireless
 
ในการศึกษา HMS Networks สรุปว่า ตลาดเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรมจะยังเดินหน้าเติบโต โดยคาดว่า ทั้งตลาดจะเติบโตขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ในปี 2022 เป็นการตอกย้ำให้เห็นความสำคัญของการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คในโรงงาน
 
Industrial Ethernet เดินหน้าโตอย่างมั่งคง
 
ด้วยการเติบโตขึ้นราว 10 เปอร์เซ็นต์ Industrial Ethernet ยังคงเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบัน Industrial Ethernet ครองส่วนแบ่งถึง 66 เปอร์เซ็นต์ (เทียบกับ 65 เปอร์เซ็นต์ของปีก่อน) ของจำนวน nodes ที่ติดตั้งใหม่ทั้งหมดจากทั่วโลก โดย EtherNet/IP และ PROFINET มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งร่วมกัน ที่ 17 เปอร์เซ็นต์ แต่ EtherCAT ก็โตแบบก้าวกระโดดและขยับขึ้นมาครองส่วนแบ่งตลาดด้วยเลขสองหลักเป็นครั้งแรกที่ 11 เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบัน ส่วน Modbus-TCP ก็ทำได้ดีเช่นกัน ด้วยส่วนแบ่งตลาดที่ 6 เปอร์เซ็นต์

Fieldbuses โตขึ้นอีกครั้ง
 
Fieldbuses ครองส่วนแบ่งตลาดที่ 27 เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบัน เทียบกับ 28 เปอร์เซ็นต์เมื่อปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม มีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอยู่เบื้องหลังตัวเลขนี้ ซึ่ง HMS Networks สรุปว่า แม้ส่วนแบ่งตลาดจะลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ แต่ตัวเลขที่แท้จริงของ nodes ของ Fieldbuses ที่ติดตั้งใหม่คาดว่าจะโตขึ้นราว 4 เปอร์เซ็นต์ในปี 2022 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว หลังจากที่ลดลงต่อเนื่องมาหลายปี โดยมีเหตุผลสำคัญที่เชื่อถือได้คือ โรงงานส่วนใหญ่มักนิยมใช้โซลูชันเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรมจากผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือสูง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนสูงที่ เช่น สถานการณ์ไวรัสโคโรนาและปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ จากช่วงเวลาที่ผ่านมา
 
Wireless ยังรอเทคโนโลยี 5G เพื่อเติบโต
 
Wireless เติบโต 8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเท่ากันกับการเติบโตในภาพรวมทั้งหมดของตลาดเน็ตเวิร์คและมีส่วนแบ่งตลาดที่ 7 เปอร์เซ็นต์ โดยการใช้งานทั่วไปสำหรับไวร์เลสคือ การเปลี่ยนทดแทนสายเคเบิล และ การเข้าถึงและการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรกับอุปกรณ์โมบายอุตสาหกรรม โดยตลาดนี้ยังคงรอการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในการติดตั้งระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยุคต่อไปในอนาคต
 
เน็ตเวิร์คอุตสาหกรรม กุญแจเพิ่มผลผลิตและความยั้งยืนของอุตสาหกรรมการผลิต
 
“การเชื่อมต่อสำหรับเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรม เป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มผลผลิตและความยั้งยืนของอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ และจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของตลาดเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรม” กล่าวโดย มร. Anders Hansson ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด แห่ง HMS Network “โรงงานจะทำงานอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ให้เกิดผลผลิตและความยั้งยืนสูงสุดเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมด้านคุณภาพ ความยืดหยุ่น และความปลอดภัยทางไซเบอร์อีกด้วย ซึ่งเราทราบดีว่า ระบบเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง จะเป็นกุญแจนำไปสู่ความสำเร็จเหล่านี้ ขณะที่เราเห็นการเติบโตในทุกส่วนของเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรม มันน่าสนใจอย่างยิ่งที่เราได้เห็นว่า เทคโนโลยี Fieldbuses ที่อยู่ตัวแล้ว ได้กลับมาเติบโตอีกครั้ง”
 
ความนิยมเน็ตเวิร์คแปรตามพื้นที่
 
EtherNet/IP และ PROFINET ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มประเทศยุโรปและตะวันออกกลาง ตามมาด้วย PROFIBUS และ EtherCAT สำหรับเน็ตเวิร์คตัวอื่นๆที่ได้รับความนิยมเช่นกัน ได้แก่ Modbus (RTU/TCP) และ Ethernet POWERLINK ส่วนตลาดสหรัฐอเมริกาครอบครองโดย EtherNet/IP โดยมี EtherCAT ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งและกำลังมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น ส่วน PROFINET เป็นผู้นำส่วนแบ่งตลาดในเอเชีย ตามมาด้วย EtherNet/IP และคู่แข่งที่สำคัญประกอบด้วย CC-Link/CC-Link IE Field, EtherCAT, PROFIBUS และ Modbus (RTU/TCP)
 
 
VIDEO: 

ขอบเขตการศึกษา
 
การศึกษานี้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์และประเมินโดย HMS ซึ่งอยู่บนพื้นฐานการติดตั้ง nodes ในระบบอัตโนมัติโรงงาน คำนิยามของหนึ่ง nodes คือ หนึ่งเครื่องจักร หรือ หนึ่งอุปกรณ์ ที่ถูกเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรม ตัวเลขทั้งหลายที่นำเสนอในรายงานนี้ เป็นมุมมองของ HMS ซึ่งผ่านการพิจารณาจากข้อมูลเชิงลึก ที่ได้จากพันธมิตรทั้งหลายในวงการอุตสาหกรรม สถิติยอดขายของ HMS เอง รวมไปถึง มุมมองและภาพรวมของตลาด
 
 
 
ตลาดเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรม เดินหน้าเติบโตแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย – รายงานวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด ปี 2022 โดย HMS Networks
มร. Anders Hansson ประธานเจ้าหน้าบริหารที่ฝ่ายการตลาด แห่ง HMS Network

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 155,000 คน