www.engineering-thailand.com
Watson Marlow

Certa 800 ปั๊มไซน์ตัวใหม่ล่าสุด

Certa 800 ปั๊มไซน์ประสิทธิภาพสูง ตัวใหม่ล่าสุด จากตระกูล MasoSine Certa ที่สามารถปั๊มของไหลในอัตรา 255 m3/h บัดนี้มีจำหน่ายแล้วโดย Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) ซึ่ง Certa 800 ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยการขนถ่ายที่นุ่มนวล โดย Certa 800 ผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพมาแล้วว่า สามารถลดเศษลิ่มนมและเพิ่มยอดผลผลิต ในการทดลองผลิตเนยแข็ง

Certa 800 ปั๊มไซน์ตัวใหม่ล่าสุด

จากการสังเกตการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ที่มีแรงเฉือนต่ำ พบว่า มันสามารถลดจำนวนเศษลิ่มเนยภายในตะกอนนมและของเหลวของชีส ได้มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ยังคงรักษาปริมาณไขมันเอาไว้ได้ ผลการทดลองนี้ ไม่เพียงแต่ยืนยันถึงการยกระดับความสามารถของโรงงานผลิตเนยแข็ง แต่ยังช่วยให้ผู้ประกอบการบรรลุผลตอบแทนการลงทุน(ROI) ได้ภายในเวลาไม่ถึง 18 เดือน
 
ความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์มาจากการออกแบบ
Certa 800 ไม่เพียงแต่เพิ่มคุณภาพและผลิตภาพให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต แต่ยังช่วยให้เกิดความยั่งยืนในการขนถ่ายอาหาร การลดแรงเฉือนในกระบวนการขนถ่าย สามารถลดอัตราสิ้นเปลืองพลังงานได้สูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับของเหลวที่มีความหนืดสูง ด้วยการออกแบบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัย EHEDG Type EL Aseptic Class I ทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดได้ทั้งจำนวนรอบของกระบวนการทำความสะอาด (CIP cycles) รวมถึง ปริมาณน้ำและน้ำยาทำความสะอาด
 
ไม่ทำลายผลิตภัณฑ์
ประโยชน์ต่างๆ ของปั๊มไซน์ ที่ได้จากการทดลองกับผลิตภัณฑ์นม ก็สามารถพบได้กับผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีส่วนผสมชนิดอื่นๆ เช่นผลไม้อ่อน ผักหั่นเต๋า ธัญพืชจำพวกถั่วหรือเนื้อปรุงสุก มันไม่เหมือนกับปั๊มแบบดั้งเดิมที่โรเตอร์จะหมุนตัดเนื้ออาหาร แต่โรเตอร์ที่มีรูปร่างแบบรูปไซน์ สามารถขนถ่ายส่วนผสมเนื้ออาหารอ่อน โดยไม่มีการติดขัด และไม่ทำลายส่วนผสมเนื้ออาหารนั้นๆ
 
โดย Certa 800 ให้อัตราแรงดันสูงสุดที่ 15 bar และมีความเร็วในการปั๊มสูงสุดที่ 400 rpm อัตราไหลต่อรอบที่ 10.64 ลิตร และอัตราไหลสูงสุดที่ 255 m3/h

www.wmftg.com

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 155,000 คน