www.engineering-thailand.com
INTERROLL

Interroll จับมือ Modumaq เพิ่มความหลากหลายสูงสุดให้ระบบกระจายสินค้าของ Arvato Supply Chain Solutions ในสเปน

18 มิถุนายน 2563 เซนต์ แอนโตนิโน สวิสเซอร์แลนด์/บาร์เซโลนา สเปน Interroll และ Modumaq หนึ่งในเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศตามโครงการ Rolling On Interroll ร่วมมือกันติดตั้งระบบจัดแยกคำสั่งซื้อ(order classification system) ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นการต่อยอดเพิ่มความหลากหลายให้กับกระบวนการกระจายสินค้าที่มีความซับซ้อนสูง ของ Arvato Supply Chain Solutions ในประเทศสเปน

Arvato ได้ติดตั้งระบบจัดแยกคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่จัดจำหน่ายแบบ business-to-business(B2B) ในเฟสแรก ซึ่งล่าสุด Arvato ต้องการขยายโครงการเพื่อรองรับสินค้าที่จัดจำหน่ายแบบ business-to-consumer(B2C) โดยระบบนี้ ซึ่งได้ติดตั้งที่เมือง Alcal? de Henares ประกอบด้วยสองสถานีทำงานเพื่อป้อนกล่องสินค้าเข้าสู่ระบบคัดแยกคือ หนึ่ง สถานีสำหรับการเตรียมคำสั่งซื้อจากโต้ะบรรจุสินค้า และ สอง สถานีสำหรับการป้อนกล่องสินค้าที่ไม่ต้องพัก(cross docking)
 
“โซลูชั่นที่ถูกนำเสนอจะต้องมีประโยชน์การทำงานที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถป้อนกล่องสินค้าเข้าสู่ระบบได้จากหลายๆโต้ะบรรจุสินค้า ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถรับกล่องสินค้าที่ไม่ต้องพักจากประตูทางเข้าได้โดยตรง” กล่าวโดย มร. Alfonso Flores ผู้จัดการทั่วไปของ Modumaq
 
โดยทั้งสองส่วนจะต้องสามารถทำงานได้พร้อมกันและไปบรรจบกันที่ตู้รับกล่องสินค้าสำหรับการขนส่ง ซึ่งจะทำการปรับความเอียงของกล่องเพื่อให้เครื่องสแกนสามารถอ่านฉลากและควบคุมน้ำหนักได้อย่างถูกต้อง โดยเครื่องควบคุมน้ำหนักจะเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รับแบบเรียลไทม์ เทียบกับน้ำหนักตามทฤษฏีที่คำนวณโดยซอฟท์แวร์ระบบบริหารคลังสินค้า(WMS) ของลูกค้า กล่องทั้งหมดที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์จะถูกแยกไปยังแผนกควบคุมคุณภาพ ซึ่งที่นี่พนักงานจะทำการตรวจเช็กกล่องที่ละกล่องอีกครั้ง หากพบว่าสินค้าที่บรรจุข้างในถูกต้อง ก็จะส่งกลับไปยังที่พื้นที่เตรียมขนส่ง
 
สินค้าที่มีความหลากหลายสูงก็สามารถจัดส่งได้
 
กล่องที่ยืนยันว่าถูกต้องจะถูกส่งไปยังพื้นที่สำหรับการคัดแยก ซึ่งกล่องจะถูกอ่านอีกครั้งแล้วจะแยกไปบนสายพานไปตามเส้นทางต่างๆไปยังระบบคัดแยกอัตโนมัติ ในขั้นตอนการออกแบบระบบ ได้มีการพิจารณาถึงสินค้าที่มีความเปราะบางและมีน้ำหนักที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก ต้องสามารถรองรับกล่องน้ำหนักตั้งแต่ 200 กรัมสำหรับสินค้า B2C ไปจนถึง 25 กิโลกรัมสำหรับสินค้า B2B ดังนั้นจึงต้องใช้สายพานลำเลียงที่มีคุณภาพสูงสำหรับการลำเลียงแบบหมุนวน รวมทั้งลำเลียงกล่องเปล่าสำหรับสำหรับสินค้า B2C เพื่อพนักงานที่โต้ะบรรจุจะได้มีกล่องเผื่อไว้ใกล้ๆกับสถานีงานตลอดเวลา
 
Modular Conveyor Platform (MCP) จาก Interroll ได้รับเลือกใช้เป็นสายพานลำเลียงหลักของระบบ สำหรับส่วนของทางลาดขาออกนั้นได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นเองโดย Modumaq โดยใช้วัสดุทั้งหมดจาก Interroll ใช้ระบบควบคุมของ Siemens และใช้เครื่องอ่านฉลากโดย Datalogic สำหรับระบบเชื่อมต่อของการสื่อสารข้อมูลนั้น พัฒนาร่วมกันระหว่างทีม Modumaq และทีมซอฟท์แวร์ระบบบริหารคลังสินค้าของ Arvato โดยใช้โปรโตคอลที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ 
 
“การขนถ่ายสินค้าที่เปราะบางให้ปลอดภัยนั้นมีความสำคัญสูงสุด ดังนั้นแผนกออกแบบของ Modumaq จึงต้องพิจารณาทั้งความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับโหลดสินค้าและความลาดชันของทางออกของระบบคัดแยก” กล่าวโดย มร. Alfonso Flores “เราออกแบบระบบโดยใช้ MCP platforms ของ Interroll เป็นพื้นฐาน ซึ่งทำให้เราสามารถติดตั้งชิ้นส่วนประกอบใหม่ โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนหรือหยุดกระบวนการทำงานเดิม”
 
ความเป็นโมดูลาร์ของ MCP ทำให้การติดตั้งระบบใหม่ ดำเนินไปโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานปกติ
 
ข้อได้เปรียบอย่างมากของ MCP คือ ความเป็นโมดูลาร์ของมัน เนื่องจากระบบนี้ถูกติดตั้งหลังการติดตั้งระบบคัดแยกหลายปี แต่ทีมงานติดตั้งของ Modumaq ก็สามารถต่อขยายพื้นที่สำหรับการบรรจุและพื้นที่การจัดส่งได้ในเวลาสั้นมากเป็นประวัติการณ์ โดยไม่ได้รบกวนการทำงานของ Arvato เลย
 
“เราได้เผชิญกับความท้าทายของขบวนการเตรียม การจัดการคำสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อประจำวัน ที่มีความซับซ้อนสูงของบริษัทผู้ผลิตสินค้าความงามระดับโลกบริษัทหนึ่ง แต่การติดตั้งระบบที่ดำเนินการโดย Modumaq สามารถบรรลุความคาดหวังของเราอย่างสมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้ารายนี้ เช่น การจัดการกับสินค้าที่มีความหลากหลายสูง ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและความยืดหยุ่นสูง” Laura Alaman ผู้รับผิดชอบโครงการและงานบริการทั่วไปของ Arvato Supply Chain Solutions ในประเทศสเปน กล่าวทิ้งท้าย


Interroll จับมือ Modumaq เพิ่มความหลากหลายสูงสุดให้ระบบกระจายสินค้าของ Arvato Supply Chain Solutions ในสเปน 
Interroll จับมือ Modumaq เพิ่มความหลากหลายสูงสุดให้ระบบกระจายสินค้าของ Arvato Supply Chain Solutions ในสเปน

Interroll จับมือ Modumaq เพิ่มความหลากหลายสูงสุดให้ระบบกระจายสินค้าของ Arvato Supply Chain Solutions ในสเปน 
Interroll จับมือ Modumaq เพิ่มความหลากหลายสูงสุดให้ระบบกระจายสินค้าของ Arvato Supply Chain Solutions ในสเปน

บนซ้าย: สายพานลำเลียงกล่องวางสินค้าที่จัดจำหน่ายแบบ B2C
บนขวา: ตู้คอนโทรลสำหรับควบคุมน้ำหนักและควบคุมคุณภาพขณะที่กล่องสินค้าเคลื่อนที่
ล่างซ้าย: รางปล่อยสินค้าของระบบคัดแยกคำสั่งซื้อ(รางเท)
ล่างขวา: รางปล่อยสินค้าของระบบคัดแยกคำสั่งซื้อ(รางเท)

เกี่ยวกับ Modumaq
 
Modumaq เป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี ที่มีชื่อเสียงชั้นนำในธุรกิจโลจีสติกส์ระดับโลก ดำเนินธุรกิจโดยรักษาเอกลักษณ์ของตนมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เป็นผู้ให้บริการและช่วยแก้ปัญหาระบบอัตโนมัติให้กับบริษัทขนาดใหญ่มากมายทั่วโลก Modumaq เป็นหนึ่งในเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศของ Interroll มาตั้งแต่ปี 2559 
 
เกี่ยวกับ Arvato 
 
Arvato เป็นบริษัทผู้ให้บริการระดับโลก ที่พัฒนาโซลูชั่นอันเป็นนวัตกรรมสำหรับลูกค้าที่เป็นบริษัทธุรกิจทั่วโลก ครอบคลุมตั้งแต่โซลูชั่นด้าน SCM บริการด้านการเงิน และบริการด้านไอที บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่นวัตกรรมสำหรับระบบอัตโนมัติและข้อมูล/การวิเคราะห์ บริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่โทรคมนาคม พลังงาน ไปจนถึง ธนาคาร บริษัทประกันภัย อี-คอมเมิร์ช รวมถึงผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ต่างให้ความเชื่อมั่นต่อโซลูชั่นของ Arvato โดย Arvato เป็นเจ้าของทั้งหมดโดย Bertelsmann ซึ่งยังมีหุ้นเป็นเจ้าของ Majorel group สูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์อีกด้วย

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 155,000 คน