www.engineering-thailand.com
INTERROLL

ผลสำรวจเผย ยอดความต้องการระบบขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติของบริษัทด้านการผลิตของเยอรมนี ยังมีอีกมาก

7 พฤษภาคม 2563 เซนต์ แอนโตนิโน สวิสเซอร์แลนด์ ผลสำรวจบริษัทด้านการผลิตขนาดกลางของเยอรมนี พบว่า ยังสามารถเพิ่มศักยภาพด้านผลิตภาพได้อีกมาก โดยมีไม่ถึงหนึ่งในห้าของบริษัทเหล่านี้ที่มีระบบอัตโนมัติสำหรับขนถ่ายวัสดุภายในเกินร้อยละ 75 ขณะเดียวกัน ผู้ใช้งานยังให้ความสำคัญต่อความง่ายและแข็งแกร่งของระบบลำเลียงพาเลต นี้คือบางส่วนจากผลการสำรวจ Production Logistics in Medium-Sized Businesses ซึ่ง Interroll จัดทำขึ้นในประเทศเยอรมนีในปี 2562 เพื่อเป็นแนวทางหาโซลูชั่นที่เหมาะสมที่ผู้ใช้งานต้องการ

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ คือเทคโนโลยีหลักของความสามารถในการแข็งขัน คุณภาพ และความยั่งยืนของโรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเพิ่มผลผลิต การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงานต้องเข้ามามีบทบาทหลัก ซึ่งไม่เพียงจะเกี่ยวกับการป้อนวัตถุดิบให้กับไลน์ผลิตหรือหุ่นยนต์ แต่มันยังเป็นตัวเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อ ระหว่างคลังสินค้าและพื้นที่จ่ายวัตถุดิบ กับส่วนของการรับสินค้าที่เป็นวัตถุดิบและการส่งออกสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จ โดยส่วนใหญ่ของบริษัทขนาดใหญ่จะให้ความสำคัญกับความท้าทายนี้ แต่สถานการณ์จริงของระบบอัตโนมัติในบริษัทขนาดกลาง จะเป็นอย่างไร?

บริษัทส่วนน้อยเท่านั้นที่มีระบบอัตโนมัติสูง

ผลการสำรวจ Production Logistics in Medium-Sized Businesses โดย Interroll ชี้ชัดถึงความต้องการเพิ่มสำหรับระบบอัตโนมัติ โดยค่าเฉลี่ยของความเป็นอัตโนมัติสำหรับการขนถ่ายวัสดุภายในของบริษัทที่ทำการสำรวจอยู่ที่ร้อยละ 53 เท่านั้น โดยมีไม่ถึงหนึ่งในห้า(ร้อยละ 19)ของบริษัทเหล่านี้ที่มีระบบอัตโนมัติสำหรับการขนถ่ายวัสดุภายในเกินร้อยละ 75 ที่น่าสนใจ เกือบหนึ่งในสิบ(ร้อยละ 9)ของบริษัทเหล่านี้มีความลังเลอย่างมากในการลงทุนด้านนี้ โดยมีระดับความเป็นอัตโนมัติต่ำกว่าร้อยละ 25 เมื่อเจาะลึกด้านการขนถ่ายวัสดุ พบว่ามีเพียงหนึ่งในห้าเท่านั้นที่มีกระบวนการขนถ่ายวัสดุที่เหมาะสม สถานการณ์ของบริษัทเหล่านี้บ่งบอกว่า มันยังมีความต้องการตกค้าง(backlog demand)สำหรับระบบอัตโนมัติอยู่มาก หากยังมีความลังเลต่อการลงทุนด้านนี้ บริษัทเหล่านี้จะมีโอกาสประสบปัญหาด้านการแข่งขันด้านการผลิตสูง

ที่น่าสนใจคือ การสำรวจนี้แสดงให้เห็นสถานการณ์ที่อ่อนไหวต่อความล้มเหลวของระบบจัดการคลังสินค้า ยกตัวอย่างเช่น จำนวนบริษัทที่มีความเป็นอัตโนมัติต่ำกว่าร้อยละ 50 มีมากเป็นสองเท่า(ร้อยละ 48) ของจำนวนบริษัทที่มีความเป็นอัตโนมัติสูง(ร้อยละ 24) และถึงแม้จะเป็นบริษัทที่มีความเป็นอัตโนมัติสูง ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์จากปัญหาดิสรัปชัน เพราะว่ามันมีทั้งความผิดพลาดของซอฟต์แวร์(ร้อยละ 40) และการทำงานผิดพลาดของพนักงานเนื่องจากความซับซ้อนของระบบ(ร้อยละ 32) จากบรรดาปัญหาของความบกพร่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ความง่ายและแข็งแกร่งสำคัญมากต่อผู้ใช้งาน

อีกสิ่งที่น่าสนใจมากคือ การทำงานที่ง่ายของโมดูลลำเลียงสายพาน มีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนย้ายพาเลทของบริษัทผู้ตอบแบบสำรวจ โดยร้อยุละ 61 ของฝ่ายวางแผนการผลิตเห็นว่า สิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการผลิต นอกจากนี้ ผู้ตอบสำรวจยังบอกว่า ปัจจัยความทนทานแข็งแกร่งของระบบลำเลียงพาเลตมีผลต่อความได้เปรียบของโซลูชั่น(ร้อยุละ 58) และใครที่เชื่อว่าผู้ที่รับผิดชอบในบริษัทขนาดกลางนั้นเป็นคนที่ไม่เปิดใจต่อแนวโน้มของเทคโนโลยีการผลิต นั้นกำลังเข้าใจผิด เพราะว่า ร้อยละ 67 ของคนเหล่านี้บอกว่าการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์และการให้บริการอย่างมืออาชีพคือปัจจัยสำคัญที่สุด ที่รับประกับความไร้ปัญหาของการทำงานการผลิต และสำคัญกว่าอายุใช้งานที่ยาวนาน(ร้อยละ 53) และความเป็นโมดูลาร์ของตัวผลิตภัณฑ์(ร้อยละ 50)

การสำรวจที่จัดทำโดย Interroll และดำเนินการสำรวจโดย Faktenkontor (Hamburg) บริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ทำการสำรวจบริษัทด้านการผลิตในประเทศเยอรมนี จำนวน 200 บริษัท ผ่านทางโทรศัพท์ในปี 2562 โดยเน้นที่บริษัทที่มีพนักงาน 50 ถึง 500 คนและมีรายได้ต่อปีสูงถึง 500 ล้านยูโร เป็นบริษัทจากหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม มีทั้งวิศวกรรมเครื่องกล อาหาร และสินค้าอุปโภค ด้วยการสอบถามผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจด้านเทคนิค เช่น ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ผู้จัดการฝ่ายผลิต และหัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต

จากผลสำรวจที่เป็นเช่นนี้ ทำให้ Interroll มุ่งมั่นทำงานเพื่อโซลูชั่นใหม่ นั่นคือ Smart Pallet Mover หรือ SPM เพื่อให้เกิดการจัดการที่ดีสำหรับ “หนึ่งไมล์สุดท้าย” ของโรงงานผลิต โดยการเชื่อมต่อใหม่นี้จะปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างเฟสต่างๆของกระบวนการขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน นั่นคือ การเคลื่อนย้าย การจัดการ และการป้อนเข้า-ออกของพาเลต โดย SPM จะถูกนำมาใช้ในบริเวณใกล้ชิดกับเครื่องจักรผลิต รวมถึงระหว่างหน่วยย่อยภายในไลน์ผลิตของโรงงานอีกด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.interroll.co.uk/products/spm/

การฟที่ 1


ผลสำรวจเผย ยอดความต้องการระบบขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติของบริษัทด้านการผลิตของเยอรมนี ยังมีอีกมาก
สามารถยกระดับระบบอัตโนมัติได้อีก
ค่าเฉลี่ยของความเป็นอัตโนมัติของการขนถ่ายวัสดุภายใน
กระบวนการลำเลียงวัสดุ: 50 เปอร์เซ็นต์
กระบวนการขนถ่ายวัตถุดิบ: 53 เปอร์เซ็นต์
กระบวนการจัดเก็บสินค้า: 62 เปอร์เซ็นต์

กราฟที่ 2


ผลสำรวจเผย ยอดความต้องการระบบขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติของบริษัทด้านการผลิตของเยอรมนี ยังมีอีกมาก

ความต้องการที่สำคัญที่สุด 3 ประการสำหรับพาเลต
การออกแบบล้ำสมัย: 35 เปอร์เซ็นต์
การใช้งานสะดวก: 53 เปอร์เซ็นต์
ความทนทานแข็งแกร่ง: 58 เปอร์เซ็นต์

กราฟที่ 3


ผลสำรวจเผย ยอดความต้องการระบบขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติของบริษัทด้านการผลิตของเยอรมนี ยังมีอีกมาก

ความปลอดภัยสำหรับการทำงานของระบบอัตโนมัติ
ความอ่อนไหวต่อความบกพร่องของกระบวนการจัดเก็บสินค้า
บริษัทที่มีความเป็นอัตโนมัติเกิน 50 เปอร์เซ็นต์: 24 เปอร์เซ็นต์
บริษัทที่มีความเป็นอัตโนมัติต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์: 48 เปอร์เซ็นต์

ติดต่อ
Martin Regnet
Global PR Manager
Via Gorelle 3 │ 6592 Sant'Antonino │ Switzerland
+41 91 850 25 21
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.interroll.com

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 15,000 คน