www.engineering-thailand.com
NORD Drivesystems

การขับเคลื่อนที่มีตัวควบคุม

ระบบอันชาญฉลาดที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การขับเคลื่อนที่มีตัวควบคุม
ภาพประกอบที่ 1: เครือข่ายในวันนี้ที่แวดล้อมไปด้วยการผลิต : กระบวนการข้อมูลอันชาญฉลาดของการขับเคลื่อนและการส่งรายละเอียดสถานะและข้อมูลอันเป็นประโยนช์ตามความจำเป็น.

ได้ยึดถือแนวคิดอันชาญฉลาดในทุกชนิดของการดำเนินงานอุตสาหกรรม.  NORD DRIVESYSTEMS ได้นำเสนอให้รู้ถึงการแก้ไขปัญหา "NORD 4.0 ready" ส่วนประกอบที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการพัฒนานี้.
 
โรงงานที่มีระบบการประมวลผลที่ทันสมัยจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติที่มีความชาญฉลาด. ในฟังก์ชั่นการทำงานขั้นสูง ส่วนประกอบต่างๆ ต้องสามารถส่งมอบข้อมูลที่สำคัญได้ จากขอบเขตข้อมูลผ่านทางเครือข่ายต่างๆ ที่แตกต่างกัน และสร้างความสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศรวมถึงข้อมูลจากเซ็นเซอร์และหัวสั่งการที่เชื่อมต่อกัน. นอกจากนี้, คาดการณ์ว่าจะมีการใช้งานอุปกรณ์ที่ชาญฉลาดเพิ่มมากขึ้น ในการตรวจสอบที่คล่องตัวของข้อมูลและสามารถตอบสนองได้ด้วยตนเอง. ผู้ผลิตไดร์ฟขับเคลื่อน NORD DRIVESYSTEMS ได้จัดการกับปัญหาด้านความต้องการด้วย การรวมเข้าประกอบของแต่ละส่วนมอเตอร์เกียร์, อิเล็กทรอนิกส์ไดร์ฟ, และฟังก์ชั่นในการทำงานของซอฟต์แวร์. ในแต่ละส่วนที่แตกต่างกันของไดร์ฟแบบต่างๆช่วยสนับสนุนการกำหนดค่าของโซลูชั่น. การประหยัดที่มากช่วยสอดคล้องกับลักษณะในการใช้งานเฉพาะ. ร่วมกับ PLC. ในตัวแครื่อง อินเวอร์เตอร์ของ NORD สามารถดำเนินการควบคุมตามลำดับที่เกี่ยวข้องได้. ซึ่งจะนำเสนอการเชื่อมต่อเต็มรูปแบบสำหรับการสื่อสารด้วยสถานีเชื่อมโยงอื่นๆ บนเครือข่าย ตลอดจนการเข้าถึงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้จากอุปกรณ์ที่มีอินเตอร์เฟซการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องในเครือข่ายมาตรฐานโดยใช้วิธีการสร้างช่องทางเครือข่ายเอง.
 
รู้ว่าเมื่อใดที่ควรจะดำเนินการ
 
สิ่งสำคัญในลำดับแรกของการมีระบบควบคุมการประมวลผลอัจฉริยะ - การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในสถานที่ใดก็ตามและวิธีการเชื่อมต่อใดก็ตาม (ผ่านสายเคเบิลหรือระบบไร้สาย ผ่านอีเธอร์เน็ตและอินเตอร์เน็ตของภาคอุตสาหกรรม) – คือข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำจากระดับขอบเขตข้อมูล. ส่วนประกอบของระบบต้องสามารถสื่อสารสถานะการทำงานของตนเองได้เพื่อให้ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของระบบเครือข่าย. จะต้องมีอินเตอร์เฟซที่เหมาะสมสำหรับเซ็นเซอร์ในแนวตั้งของและควบคุมหัวสั่งการ, การจัดการ และระบบวางแผนการผลิต, สร้างความมั่นใจว่าการส่งผ่านข้อมูลที่มีคุณภาพสูง. อินเวอร์เตอร์ของ NORD สามารถตรวจสอบและส่งต่อข้อมูลการขับเคลื่อนได้ นอกจากนี้ยังทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์และหัวสั่งการทั้งแบบดิจิตอลและอนาล็อกภายนอก. ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยในการตรวจสอบสภาพและการบำรุงรักษาตามการคาดการณ์โดยใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์สำหรับการวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ. อินเวอร์เตอร์สามารถดำเนินงานต่างๆ ได้ เช่น คำนวณสถานะของการหล่อลื่นเกียร์และระบุว่าเวลาใดที่ควรเปลี่ยนน้ำมัน และยังสามารถ

ตรวจสอบรอยสึกหรอบนพื้นผิวเบรกได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสถานการณ์ของโหลดสำหรับระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังทั้งหมด โดยยึดตามข้อมูลดังกล่าวเป็นหลัก ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการบำรุงรักษาตามที่คาดการณ์ไว้ได้ ดังนั้นสภาพความพร้อมใช้งานของโรงงานจึงยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้น.
 
การขับเคลื่อนที่มีตัวควบคุม
ภาพประกอบที่ 2: มีชุดขับเคลื่อนของ NORD DRIVESYSTEMS มากถึง 24 ตัวต่อหนึ่งเครื่องของกระบวนการกรองเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ไดร์ฟแบบกระจายจะลดการเดินสายที่จำเป็นทั้งหมด และยังขจัดปัญหาด้าน EMC

การกำจัดอุปสรรคได้ด้วยตนเอง

อินเวอร์เตอร์สามารถใช้อินเตอร์เฟซเซ็นเซอร์ที่มีประโยชน์หลากหลายของตนเองได้ เพื่อดำเนินการมากกว่าแค่การส่งผ่านข้อมูลไปยังตัวควบคุมส่วนกลาง .นอกจากนี้ชุดไดร์ฟยังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะในการประมวลผลที่สอดคล้องกับการสร้างพารามิเตอร์ของตนเอง. อินเวอร์เตอร์สามารถดำเนินการปิดลูปได้โดยยึดตามความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม PI แบบรวม. การใช้งานการตรวจวัด, ตัวอย่างเช่น ไดร์ฟ NORD ตรวจจับระดับการบรรจุและการควบคุมการเติม. การใช้งานการประมวลผลทุกชนิด ไดร์ฟที่เชื่อมต่อเครือข่ายสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าความบกพร่องเล็กน้อยที่เกิดขึ้นกับเครื่องมักจะไม่ส่งผลต่อการการหยุดทำงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง. โดยการตรวจสอบสถานการณ์ในการโหลด PLC ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์สามารถตรวจหาการอุดตันที่ปั๊ม, ระบบลำเลียงโดยใช้สกรู, หรือเครื่องผสมได้. หากทำการตั้งค่าพารามิเตอร์ไดร์ฟขับเคลื่อนได้อย่างถูกต้องสำหรับการตรวจหาความบกพร่องเล็กน้อยในตัวเครื่องไดร์ฟของ NORD จะดำเนินการต่างๆ เช่น พยายามที่จะนำสิ่งกีดขวางที่อยู่ในกลไกออกไปโดยการกลับทิศทางและการสร้างแรงสั่นสะเทือน. หากการจัดการนี้สามารถแก้ไขปัญหาการอุดตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไดร์ฟจะกลับมาดำเนินงานต่อตามปกติ แต่หากปัญหายังคงอยู่ อินเวอร์เตอร์สามารถส่งสัญญาณความผิดพลาดไปที่ระดับการควบคุมและอาจเริ่มต้นแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการสำรอง เช่น ใช้หน่วยไดร์ฟขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นในการปลดล็อคเปิดผ่าน. ความสามารถของอินเวอร์เตอร์ PLC เหล่านี้สามารถเพิ่มสภาพความพร้อมในการทำงานของโรงงานให้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายด้านบริการลงอย่างมีนัยสำคัญ
การขับเคลื่อนที่มีตัวควบคุม
ภาพประกอบที่ 3: ผลิตภัณฑ์นกลุ่มไดร์ฟอัจฉริยะขั้นสูง : อินเวอร์เตอร์ของ NORD สำหรับตู้ควบคุม หรือคุณลักษณะในการทำงานของ PLC แบบที่รวมติดตั้งอยู่บนมอเตอร์.

ทำการพัฒนาการใช้งานได้อย่างง่ายดาย
 
นอกจากนี้ NORD ยังอำนวยความสะดวกในการพัฒนาการใช้งาน, ใช้งานได้อย่างง่ายดาย, ไม่มีค่าใช้จ่าย. ในการเขียนโปรแกรม NORD CON และการทำพารามิเตอร์ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนฟังก์ชั่นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไดร์ฟขับเคลื่อน ตามมาตรฐาน IEC 61131-3, เช่นเดียวกับ PLCopen ควบคุมการเคลื่อนที่. ลูกค้าสามารถเขียนโปรแกรมกิจวัตรในการทำงานโดยเฉพาะได้อย่างอิสระโดยใช้ภาษาในการเขียนโปรแกรมแบบข้อความ "Structured Text" หรือ "Instruction List". ฟังก์ชั่นในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไดร์ฟทั้งหมดสามารถดำเนินการในอินเวอร์เตอร์ PLC โดยตรง. ดังนั้น ผู้ใช้จึงไม่จำเป็นต้องสูญเสียเงินและเวลาไปกับการพัฒนา, การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง และการตรวจสอบเฟิร์มแวร์เฉพาะการใช้งาน. ยิ่งไปกว่านั้น NORD CON ยังเปิดทางให้การเข้าถึงจากระยะไกลผ่านทางช่องทางอีเธอร์เน็ต - เช่น จากโน้ตบุ๊คที่มีอินเตอร์เฟซอีเธอร์เน็ตมาตรฐาน – ซึ่งส่งมอบตัวเลือกเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการบำรุงรักษาที่ยืดหยุ่นอย่างมากให้แก่ผู้ใช้. อินเวอร์เตอร์ของ NORD ยังสามารถจัดการการใช้งานได้อย่างปลอดภัย, การดำเนินงาน Safe Stop 1 (SS1) และ Safe Torque Off (STO) ที่ยอดเยี่ยม. สามารถหาฟังก์ชั่นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเหล่านี้มาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ NORD. ซึ่งจะช่วยในการประเมินผลการใช้งานของเครื่องจักรตามมาตรฐาน DIN EN ISO 13849 โดยใช้ SISTEMA ซึ่งเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยสมบูรณ์แบบ.
การขับเคลื่อนที่มีตัวควบคุม
ภาพประกอบที่ 4: อินเวอร์เตอร์ทั้งหมดผลิตจากเยอรมัน 100% - ผลิตและทดสอบที่ NORD Electronic Drivesystems ในเมือง Aurich

การกระจายจากศูนย์กลางด้วยระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย

การแก้ไขปัญาหาการกระจายของชุดขับเคลื่อนอย่างง่าย, ลดต้นทุน, และเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง และการออกแบบระบบ ยังคงมีผลให้ผลิตภัณฑ์ NORD เติบโตเร็ว. ระบบไดรฟ์ที่อยู่บนพื้นฐานของ SK 200 E ของอินเวอเตอร์ยังคงมีความต้องการอย่างมาก. อินเวอเตอร์ดังกล่าวยังมีช่วงการทำงานที่กว้างขวาง (รวมถึงการวางตำแหน่ง, มี PLC อยู่ภายใน, ความปลอดภัยของชุดไดรฟ์) เหมือนกับชุดผลิตภัณฑ์คู่แฝดอย่าง SK 500 E ในการติดตั้งในตู้ควบคุม.การทำงานแบบกระจาย ที่มีความทนทานจาก NORD มีประสิทธิภาพในการทำงานที่กว้างขวางเป็นพิเศษ. ซึ่งจะช่วยในการติดตั้งหลากหลาย ของระบบควบคุมการประมวลผลแบบกระจายจากศูนย์กลางของ ปั๊ม, คอมเพรสเซอร์, สกรูลำเลียง, ฯลฯ ด้วยมอเตอร์ที่ส่งกำลังได้ถึง 22 kW, ยิ่งไปกว่านั้นอินเวอเตอร์ NORD ยังประกอบไปด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง และ สามารถควบคุมการซิงโครไนซ์รวมถึงมอเตอร์เหนี่ยวนำได้. บริษัทได้กำหนดค่าระบบเมคคาโทนิคส์โดยอิงอ้างมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส และมอเตอร์ซิงโครไนซ์ชนิดแม่เหล็กถาวรซึ่งมีการประเมินประสิทธิภาพถึง IE4 (ประสิทธิภาพระดับซูเปอร์พรีเมี่ยม), ซึ่งทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานเอง. มอเตอร์ที่ได้มาตรฐาน IEC ใช้งานอย่างง่าย, แนวคิดคือง่ายต่อการดูแลและประหยัด.นอกจากนี้ระบบขับเคลื่อนจาก NORD ที่รวมมอเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของระบบ –  IES 2 ตามมาตรฐาน EN 50598-2 European Ecodesign ในปัจจุบัน.

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 15,000 คน