www.engineering-thailand.com
Morgan Advanced Materials

ชุดค้นหาและเก็บกู้วัตถุระเบิด Silverback 3010

ชุดค้นหาและเก็บกู้วัตถุระเบิด Silverback 3010 ออกแบบให้มีน้ำหนักเบา ทำให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติภาระกิจค้นหาและเก็บกู้วัตถุระเบิดภายใต้สถานการณ์ที่มีการข่มขู่ได้ยาวนานขึ้น Silverback 3010 ได้รับการออกแบบให้มีสมรรถนะสูงในการป้องกันแรงระเบิด การปะทะด้วยความเร็วต่ำ การทะลุทะลวงของสะเก็ดระเบิด และเปลวเพลิง ในระหว่างการปฏิบัติการเพื่อการค้นหา ป้องกัน และเก็บกู้วัตถุระเบิด

ชุดนี้ประกอบด้วยสองชิ้นคือแจ็คเก็ตและกางเกง โดยผลิตจากองค์ประกอบหลักสองส่วน คือชุดด้านนอกและชุดด้านในที่ผลิตจากเส้นใยสำหรับป้องกันสะเก็ดระเบิดและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระดูกสันหลังมาให้พร้อม ชุดด้านนอกทำจากวัสดุ Meta-aramid ที่สามารถป้องกันการฉีกขาดจากแรงระเบิด แสงไฟ และเปลวเพลิงได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยเส้นใยคุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติป้องกันน้ำและไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ จึงสามารถทำความสะอาดและตากแห้งได้อย่างสะดวก

Silverback 3010 สามารถรองรับอุปกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่

ระบบหมุนเวียนอากาศเพื่อการระบาย

เสื้อเกราะระบายอากาศ

ข้อมูลเทคนิค

น้ำหนัก(กิโลกรัม-สำหรับชุดขนาดกลาง)

เสื้อแจ็คเก็ต – 6.5 กก.

กางเกง – 5 กก.

การป้องกันแรงระเบิด ทดสอบตามมาตรฐาน STANAG 2920 with 17 grain FSP

หมวกนิรภัย 575 m/s

หน้ากากป้องกัน 600 m/s

สูทบริเวณน่าอก 600 m/s

สูทด้านหน้า 450 m/s

การป้องกันแรงระเบิด

1 กก PE4 ที่ระยะ 1.5 เมตร

สี่

สีฟ้าปารีส สีเขียวใบเสจ สีแทนทะเลทราย

ขนาด

สามขนาด เล็ก กลาง ใหญ่

ขนาด (ซม.)

เล็ก

กลาง

ใหญ่

น่าอก

< 104

104 – 114

> 114

เอว

< 92

92 - 102

> 102

ขา

73

78

83

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหา ข้อมูลเทคนิค และคำแนะนำใดๆ ในเอกสารข้อมูลนี้ เป็นเพียงการนำเสนอด้วยความสุจริต และเป็นข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานจากการทดสอบที่ทำให้เชื่อได้ว่ามันมีความน่าเชื่อถือ แต่เราไม่รับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนของมัน เอกสารข้อมูลนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อคนใดคนหนึ่งและไม่สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการทำสัญญา การประกัน หรือเป็นตัวแทนรับรองในด้านคุณภาพ การซื้อขาย หรือความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ทุกผลิตภัณฑ์ของเราจำหน่ายภายใต้เงื่อนไขคำจำกัดความและเงื่อนไขสัญญาของทางผู้ขาย ดังนั้นผู้ใช้จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กับวัตถุประสงค์การใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อ และจะต้องยอมรับความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น มันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ต้องการจะขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจทำมาจากหรือประกอบขึ้นจากผลิตภัณฑ์นี้ ที่จะบอกกับผู้ใช้ถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์ที่อาจมีความเหมาะสมกับความต้องการเมื่อรวมกับความระมัดระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ข้อมูลในเอกสารนี้จะได้รับการทบทวนและปรับปรุงตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 15,000 คน