www.engineering-thailand.com
Sandvik Coromant News

Sandvik Coromant แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายธุรกิจเพื่อความยั่งยืนคนใหม่ Camilla Nevstad Bruzelius

Sandvik Coromantได้แต่งตั้ง Camilla Nevstad Bruzelius ให้เป็นหัวหน้าฝ่ายธุรกิจเพื่อความยั่งยืนคนใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัท โดย Camilla ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเมื่อเดือนมีนาคม 2022 มีหน้าที่ผลักดันแนวคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนของ Sandvik Coromant ให้ก้าวไปข้างหน้า ภายใต้เป้าหมายที่จะทำให้การตัดเฉือนโลหะมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้คน โลก และธุรกิจของเรา.

Sandvik Coromant แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายธุรกิจเพื่อความยั่งยืนคนใหม่ Camilla Nevstad Bruzelius

Sandvik Coromantได้แต่งตั้ง Camilla Nevstad Bruzelius ให้เป็นหัวหน้าฝ่ายธุรกิจเพื่อความยั่งยืนคนใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัท โดย Camilla ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเมื่อเดือนมีนาคม 2022 มีหน้าที่ผลักดันแนวคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนของ Sandvik Coromant ให้ก้าวไปข้างหน้า ภายใต้เป้าหมายที่จะทำให้การตัดเฉือนโลหะมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้คน โลก และธุรกิจของเรา

ทั้งนี้ Camilla มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเป็นอย่างมากด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการทำงานในกระทรวงการต่างประเทศเป็นเวลา 20 ปี และได้ดำรงตำแหน่งล่าสุดเป็นรองหัวหน้าแผนกกำกับดูแลเรื่องวาระแห่งโลก (Global Agenda) เธอเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางซึ่งสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ขององค์การสหประชาชาติที่ให้การสนับสนุนในเรื่องแนวคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศในระดับนานาชาติ รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน เศรษฐกิจหมุนเวียน และการร่วมมือพหุภาคี นอกจากนี้ Camilla ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรสวีเดนด้านความยั่งยืนประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และอธิบดีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาและสภาพภูมิอากาศด้วย

การเผชิญกับความท้าทายบทใหม่ที่ Sandvik Coromant ในครั้งนี้ ทำให้ Camilla ต้องใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ช่วยผลักดันและพัฒนาแนวคิดริเริ่มของบริษัทให้กลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เพราะการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนถือเป็นหัวใจสำคัญในกลยุทธ์ทางธุรกิจของ Sandvik Coromant โดยบริษัทมีพันธกิจในการพัฒนาระบบเครื่องมือตัดเฉือนโลหะและบริการต่างๆ ที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริโภคพลังงานให้น้อยลงโดยที่ยังคงช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง อันที่จริงแล้ว Sandvik Coromant ได้พัฒนาเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเราเองสำหรับปี 2025 ซึ่งประกอบด้วยการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพิ่มขึ้นกว่า 90% และลดผลกระทบจากคาร์บอนในกระบวนการผลิตลงเหลือครึ่งหนึ่ง

ในฐานะหัวหน้าฝ่ายธุรกิจเพื่อความยั่งยืนคนใหม่ของ Sandvik Coromant เธอพร้อมเดินหน้าสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนดังกล่าว รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับด้านต่างๆ เช่น โปรแกรมหมุนเวียนการใช้ซีเมนเต็ดคาร์ไบด์ของ Sandvik Coromant โดย Sandvik Coromant จะรับซื้อเครื่องมือตัดเฉือนที่ผ่านการใช้งานแล้วจากลูกค้าและนำคาร์ไบด์มารีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นเครื่องมือชิ้นใหม่

“การแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายธุรกิจเพื่อความยั่งยืนครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญต่อไปบนวิถีแห่งความมั่นคงและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน” Magnus Ekbäck รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และธุรกิจของ Sandvik Coromant กล่าวและว่า “เราได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ มากมายตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยริเริ่มโครงการรีไซเคิลเศษคาร์ไบด์ก่อนใครเมื่อปี 1970 แต่เราทราบดีว่ายังมีความท้าทายอย่างอื่นอีกมากที่เราสามารถทำได้ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำแนะนำจาก Camilla จะช่วยให้เราเดินทางไปสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนได้แม้ต้องอาศัยความมุมานะอย่างหนัก พร้อมทั้งช่วยเหลือลูกค้าของเราในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น”

”หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการผลิตที่ยั่งยั่งยืนในการตัดเฉือน โปรดไปที่เว็บไซต์

www.sandvik.coromant.com
 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 155,000 คน