www.engineering-thailand.com
NORD Drivesystems

LogiDrive สำหรับคลังกระจายสินค้า ที่มาพร้อมการประหยัดพลังงาน และลดความแตกตางของไดรฟ

โครงการขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานลำเลียงกระเป๋าที่สนามบิน การคัดแยกพัสดุไปรษณี คลังสินค้าที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือศูนย์กระจายสินค้า งานเหล่านี้จะต้องประสานความต้องการหลายๆด้านเพื่อการแข่งขัน ด้วยเหตุนี้ ระบบขับเคลื่อน LogiDrive จาก NORD DRIVESYSTEMS จึงได้นำแนวคิด TCO ที่รวมการประหยัดพลังงาน และลดความแตกต่างของไดรฟ จนได้เป็นโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับระบบกระจายสินค้าในคลัง

LogiDrive สำหรับคลังกระจายสินค้า ที่มาพร้อมการประหยัดพลังงาน และลดความแตกตางของไดรฟ
ระบบขับเคลื่อน LogiDrive จาก NORD ถูกออกแบบสำหรับโครงการลำเลียงกระเป๋าที่สนามบิน ศูนย์คัดแยกพัสดุภัณฑ์ คลังสินค้าที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ รวมถึงศูนย์กระจายสินค้าทั่วไป

สายพานที่ใช้ติดตั้งในระบบลำเลียงที่สนามบิน คลังสินค้า หรือที่ศูนย์คัดแยกพัสดุภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้รองรับโหลดสูงสุด และเผื่อค่าความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม จึงนำไปสู่การออกแบบระบบขับเคลื่อนที่ให้แรงขับสูงเกินความจำเป็น ซึ่งในการทำงานจริง ระบบดังกล่าวจะถูกใช้ขับเคลื่อนโหลดสูงสุดเพียงสัดส่วนที่น้อยมาก โดยการใช้งานส่วนใหญ่ระบบจะขับโหลดที่ไม่เต็ม(partial load) การใช้งานจึงไม่เกิดประสิทธิภาพ แต่แนวคิดการออกแบบ LogiDrive ของ NORD ได้แก้ปัญหานี้ด้วยการลดความแตกต่างของไดรฟ โดยการใช้มอเตอร์ซินโครนัสที่ทันสมัย ซึ่งเมื่อเทียบกับมอเตอร์ซินโครนัสแบบดั้งเดิม มอเตอร์แบบใหม่ให้สมรรถนะและประหยัดพลังงานสำหรับโหลดและความเร็วที่ไม่เต็มได้สูงกว่า จึงเกิดประสิทธิภาพสูงกว่าในการใช้พลังงาน และช่วยให้ประสิทธิภาพของการทำงานอยู่ในระดับสูง ผลลัพท์สุดท้าย จึงเป็นการลดต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ หรือ Total Cost of Ownership (TCO)

สี่จากห้าของไดรฟที่แตกต่างกันไม่จำเป็น
อินเวิร์ทเตอร์ความถี่ จาก NORD สามารถควบคุมความเร็วเอาท์พุท ด้วยการใช้ความถี่ตั้งแต่ 25 ถึง 100 Hz เนื่องจากการใช้มอเตอร์ซินโครนัสที่ทันสมัย ที่สามารถรองรับโอเวอร์โหลดได้สูง ซึ่งใช้มอเตอร์เพียงประเภทเดียว แทนการใช้มอเตอร์หลายๆขนาด โดยอินเวิร์ทเตอร์จะทำงานด้วยความถี่ที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นกับความต้องการด้านสมรรถนะของระบบ ยกตัวอย่าง ในโครงการติดตั้งระบบลำเลียงกระเป๋าที่สนามบินแห่งหนึ่งโดย NORD ซึ่งมีการใช้ไดรฟจำนวน 700 ตัว โดย Nord สามารถลดความแตกต่างของไดรฟได้มากถึง 80 เปอร์เซนต์ โดย 8 จาก 11 ชนิดของไดรฟนั้นเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานมาตรฐานของ LogiDrive จาก NORD นี่จึงเป็นโซลูชั่นมาตรฐานที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่า สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ลดต้นทุนจากการทำให้ระบบเป็นมาตรฐาน
ระบบขับเคลื่อน LogiDrive จาก NORD ให้ประสิทธิภาพสูง การติดตั้งและบำรุงรักษาง่ายและสะดวกอย่างมาก อันเนื่องมาจากเทคโนโลยี plugand-play ส่งผลให้สามารถลดสต็อกอะไหล่ได้มาก โดยคอนเซปต์ทั้งหมด ถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนและการตรวจสอบระบบงาน เกียร์มอเตอร์ถูกออกแบบให้เป็นมาตรฐานสำหรับงานการกระจายสินค้า การคัดแยกพัสดุ และการลำเลียงกระเป๋าสัมภาระที่สนามบิน และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการลดความแตกต่างของระบบ นอกจากนี้ ขนาดที่กะทัดรัดของมันยังช่วยประหยัดพื้นที่ ตัวเสื้อที่ทำจากอะลูมิเนียมช่วยลดน้ำหนักได้มากถึง 25 เปอร์เซนต์ ระบบขับเคลื่อน LogiDrive ประกอบด้วยมอเตอร์ซินโครนัสประสิทธิภาพ IE4 ที่มีอัตรากำลังสูงถึง 5.5 kW เกียร์เฟืองคู่หนึ่งตัว และอินเวิร์ทเตอร์ความถี่ NORDAC LINK หนึ่งตัว ซึ่งถูกติดตั้งใกล้กับมอเตอร์ ดังนั้น ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพ IE4 และประสิทธิภาพรวมของระบบที่ IES2 จึงทำให้ระบบขับเคลื่อน LogiDrive จาก NORD มีประสิทธิภาพโดยรวมสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโหลดและความเร็วที่ไม่เต็มที่

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 155,000 คน