www.engineering-thailand.com
Fluke Process Instruments

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิสำหรับโรงเผาขยะพิษ

กันยายน 2561, การตรวจวัดและบันทึกภาพความร้อนของวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำมากๆมีความท้าทายในตัวของมันเอง

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิสำหรับโรงเผาขยะพิษ
ภาพประกอบ: เครื่องถ่ายภาพความร้อนจะตรวจหาการสึกหรอของผนังอิฐทนความร้อนได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ผู้ประกอบการยืดระยะช่วงเวลาของการบำรุงรักษาให้นานขึ้น

Fluke Process Instruments ผู้นำระบบและเครื่องมือวัดสำหรับโรงงานเผาขยะพิษ โดยขยะพิษจะได้รับการเผาไหม้ในเตาเผาชนิดหมุนที่หมุนประมาณ 4-6 รอบต่อชั่วโมง
เมื่อผ่านการใช้งานไประยะหนึ่ง
อิฐทนความร้อนซึ่งทำหน้าที่ป้องกันผนังเตาไม่ให้เสื่อมสภาพจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนทดแทน
ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะทำการเปลี่ยนอิฐทนความร้อนตามช่วงเวลากำหนด
โดยมีการเผื่อด้านความปลอดภัยไว้สูงๆ เพื่อป้องกันความเสียหายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับเตาเผา
หรือการรั่วไหลของก๊าซหรือวัตถุอันตราย Fluke Process Instruments ขอนำเสนอ Raytek CS210
เครื่องสแกนอินฟาเรดที่มีความสามารถตรวจวัดและบันทึกภาพความร้อนของวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็
วต่ำได้อย่างแม่นยำ แม้แต่ที่ความเร็วต่ำเพียง 2 รอบต่อชั่วโมง Raytek CS210
สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ทั่วทั้งผนังเตาและส่งข้อมูลสถานะของเตาเผากลับมายั
งพนักงานควบคุม ซึ่งผนังเตาจะมีอุณหภูมิระหว่าง 100 °C ถึง 500 °C โดยจุดความร้อนสูง หรือ
Hotspot จะแสดงถึงความเสียหายหรือการสึกหรอที่เกิดขึ้นกับผนัง
ดังนั้นการติดตั้งเครื่องตรวจวัดและบันทึกภาพความร้อนนี้จะส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดค่าดำ
เนินงานได้อย่างสูง เนื่องจากเพิ่มอายุการใช้งานของอิฐทนความร้อนให้ยาวนานขึ้น
รวมถึงลดเวลาการหยุดทำงานโดยไม่คาดหมายอีกด้วย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 15,000 คน