www.engineering-thailand.com
NORD Drivesystems

การบำรุงรักษาตามการคาดคะเนอัตราการเสื่อมและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่สุด

NORD DRIVESYSTEMS กำลังพัฒนาฟังก์ชันเซ็นเซอร์เสมือนที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเชื่อถือได้สำหรับการตรวจสอบสภาพการใช้งาน

การบำรุงรักษาตามการคาดคะเนอัตราการเสื่อมและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่สุด
ภาพประกอบ: ในการใช้งานที่ต้องรับภาระงานเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง ไดรฟ์ PLC จะกำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่เหมาะสมที่สุดโดยไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์ที่มีราคาแพง

เราจะอธิบายถึงความหมายของเซ็นเซอร์เสมือนโดยยกตัวอย่างจากอายุการใช้งานของน้ำมัน ซึ่งเป็นการออกแบบให้เทคโนโลยีไดรฟ์เป็นตัวกำหนดวันที่ในการบำรุงรักษาตามการคำนวณเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับเซ็นเซอร์ฮาร์ดแวร์ PLC ภายในระบบจะประเมินชุดข้อมูลการทำงานที่ครอบคลุมเรื่องกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความเร็ว ไดรฟ์สามารถระบุอุณหภูมิน้ำมันในปัจจุบันได้โดยปริยายจากข้อมูลที่มีอยู่ในอินเวอร์เตอร์นี้ การพิจารณาลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสามารถระบุอายุการใช้งานของน้ำมันได้ ช่วยให้สามารถใช้สารหล่อลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด NORD ได้ผ่านการทดสอบอย่างถูกต้องแล้วว่าเส้นโค้งอุณหภูมิของน้ำมันที่คำนวณได้นั้นทาบกับเส้นโค้งอุณหภูมิที่วัดได้จริงอย่างใกล้เคียง เนื่องด้วยการเริ่มต้นดำเนินการเพื่อเข้าสู่การเปิดตัวโซลูชันการทำงานเต็มรูปแบบเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในปัจจุบันนี้ NORD กำลังตรวจสอบเส้นโค้งอุณหภูมิภายใต้สภาพการทำงานหลากหลายรูปแบบ เราคาดว่าฟังก์ชันการบำรุงรักษาตามการคาดคะเนอัตราการเสื่อมจะพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ในชุดอิเล็กทรอนิกส์ไดรฟ์ของ NORD ทั้งหมดพร้อมด้วย PLC ในระบบช่วงปลายปี 2018 นี้

ข้อมูลโดยสรุป: เซ็นเซอร์เสมือนสำหรับการบำรุงรักษาตามการคาดคะเนอัตราการเสื่อม
• ฟังก์ชันในอินเวอร์เตอร์ความถี่พร้อมด้วย PLC แบบรวม
• การกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาที่แม่นยำซึ่งช่วยในการทำงาน
- ลดต้นทุนในการดำเนินงาน
- เพิ่มความพร้อมในการทำงานของโรงงาน
• กำหนดเวลาในการเปิดตัว: ปลายปี 2018
• โซลูชันซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์สำหรับเซ็นเซอร์/ชุดอุปกรณ์ควบคุม

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 15,000 คน